لزوم پایش سلامت ساختمان

تجهیز سازه‎های ساختمانی به حسگرهای شتاب‎سنج و پایش مستمر سلامت آن، این امکان را فراهم می‎کند تا وضعیت آن‎ها به طور سریع، خودکار و مداوم ارزیابی گردد، شناسایی آسیب سازه‎ای در مراحل اولیه آن با احتمال بالایی صورت پذیرد و در نتیجه هزینه‎های ترمیم و نگهداری آن به حداقل برسد. بنابراین، سازه‎ها همواره در یک سطح ایمن و رضایت‎بخش عملکردی …